10 okt '18

Eind-evaluatie

Events

Visiebijeenkomst: eindevaluatie 

De eindevaluatie dient als moment waarbij de voortgang van alle projecten wordt beoordeeld..