Artikel over project “patientcoach” in tijdschrift zorgvisie

Lees het interview met Jacob Sont van het LUMC over het project "patientcoach" en het ondersteunen van zelfmanagement van patiënten met een chronische
aandoening. 

29 jan '18 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, In het nieuws, LUMC

Download document

Artikel Patientcoach

Comments