Betrokkenen

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit:
1) Umc e-Health team in het AMC: programmaleider e-Health, de programmamanager en arts-onderzoeker
2) Stuurgroepleden waarbij elk umc 1 verantwoordelijk stuurgroeplid heeft afgevaardigd.

Spiegelgroep
De spiegelgroep bestaat uit (externe) deskundigen die de Stuurgroep inhoudelijk adviseert.