Alle projecten

Hieronder kunt u de door de stuurgroep goedgekeurde projectenvoorstellen zien.

Een aantal projectvoorstellen zijn nog in revisie. Op 18 oktober zullen deze projectvoorstellen opnieuw binnen de stuurgroep worden besproken, waarna de goedgekeurde projectenvoorstellen ook hieronder terug te vinden zijn.

De projecten zullen regelmatig geupdate worden door de projectleiders en van actuele informatie en resultaten voorzien worden.