Communicatie met patiënten via het patiëntenportaal

Samenvatting

Patiëntportalen geven patiënten de mogelijkheid tot inzage in hun dossier. Er bestaat beperkte literatuur over de ervaringen hiermee van patiënten en artsen die in het algemeen positief is. Patiëntenportalen kunnen echter ook patiënten een actieve rol geven in het zorgproces. Het belangrijkste initiatief momenteel is de Open-Notes-beweging (http://www.opennotes.org/about-opennotes/). Een groep onderzoekers en artsen in de Verenigde Staten heeft deze beweging ingezet om de klinische notities die de arts maakt tijdens het consult, via het portaal te delen met de patiënt en vervolgens de patiënt om feedback te vragen via een gestandaardiseerd instrument. Zo zouden ziekenhuizen het patiëntenportaal nauwer kunnen integreren binnen de poliklinische zorg door de behandelend arts aanvullende informatie te verschaffen over het ziektebeloop van een patiënt, waarop het beleid navenant kan worden aangepast. Ziekenhuizen stellen patiënten op deze manier in staat actiever te participeren bij het aanvullen van hun dossier en krijgen mogelijk een groter gevoel van regie over hun zorgtraject. De behandelend arts krijgt een vollediger ziekte-inzicht en zorg kan persoonsgerichter en efficiënter worden ingericht. Het is op dit moment nog onbekend welke veranderingen dit teweeg brengt in de zorg, het gebruik van het patiëntendossier en de arts-patiëntrelatie.

 

Achtergrond

Sinds het beschikbaar maken van het patiëntenportaal mijnRadboud waarmee patiënten toegang krijgen tot hun dossier in het Radboudumc, blijft het aantal gebruikers toenemen. Begin 2017 heeft reeds 24% van de patiënten zich aangemeld bij mijnRadboud en in 2016 hebben ongeveer 25.000 unieke patiënten ingelogd. Daarnaast krijgt het patiëntenportaal steeds meer gebruikersfuncties. De verwachting is dat patiënten behoefte hebben aan uitbreiding van deze functies, bijvoorbeeld door het lezen van notities, en het aanvullen van het dossier door via het patiëntenportaal extra informatie aan hun behandelend arts te verschaffen over hun aandoening. Dit kan een situatie creëren waarin de digitale interactie tussen arts en patiënt meer verweven is in de poliklinische zorg en leidt tot een beter ziekte-inzicht bij de behandelend arts. Behandelend artsen zijn niet te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het patiëntenportaal en hun meningen hierover zijn relevant voor toekomstige ontwikkelingen.

De hoofd-halsoncologie biedt de mogelijkheid om de invloed van een dergelijke actieve rol van patiënten te exploreren. Deze biedt namelijk populaties waarbij het risico op een recidief zeer laag is. De waarde en frequentie van follow-up van deze populatie staan daarom ter discussie. Zo kan het patiëntenportaal als middel dienen om reguliere poliklinische controles te verminderen in frequentie, waarbij de follow-up mogelijk ten dele via het patiëntenportaal kan plaatsvinden.

Doelstelling

Het doel van dit project is om voor zowel artsen als patiënten in kaart te brengen wat de verwachtingen en ervaringen zijn met het bekijken en aanvullen van de notities van de arts via het patiëntenportaal. Daarnaast wordt onderzocht of dergelijk gebruik van het patiëntenportaal ingezet kan worden voor de nazorg van patiënten binnen de hoofd-halsoncologie. Verder exploreren we of dit de arts-patiëntrelatie beïnvloedt en onderzoeken we de juridische mogelijkheden en beperkingen.

Onderzoeksopzet

Volgt

Beoogde resultaat

Volgt

Planning

Volgt

Resultaten

Volgt