LUMC

Visie samengevat:

De ambitie:

  • Een stip op de horizon: hoe zien wij de —ICT-ondersteunde- zorg van het LUMC in de toekomst en daarmee gerelateerd onderzoeken onderwijs?
  • Een roadmap: hoe komen we waar we zijn willen?

Belangrijke elementen in onze visie zijn:
• eHealth moet oplossingen/meerwaarde bieden voor door zorgverleners /patiënten en hun naasten ervaren uitdagingen in de zorg. eHealth ontwikkeling betreft met nadruk herinrichting van de zorg met ondersteuning van IT. Inhoud en organisatie van de zorg zijn leidend, de ICT-ontwikkelingen en -mogelijkheden zijn volgend.
• Het LUMC staat voor een evidence based benadering van eHealth. Het LUMC, als centrum van medische vernieuwing, levert hier reeds een bijdrage aan en wil dit in de toekomst graag uitbouwen. Bijvoorbeeld in het kader van het profileringsgebied Innovation in Health Strategy and Quality of Care, maar ook in breder verband, zoals Medical Delta en met (internationale) onderzoekspartners.
• De uitdaging om eHealth breder toegepast te krijgen in de zorg van het LUMC wordt opgepakt o.a. door kortcyclische leertrajecten. Om "innovators" op het gebied van eHealth-ontwikkeling de ruimte te geven is een ontwikkelomgeving nodig waarbinnen in korte tijdslijnen eHealth-concepten getest kunnen worden. Veilige uitwisseling van informatie met de kern van het EZIS-systeem moet daarbij worden geborgd.
• Om de "adoption gap" voorbij te komen is brede inzet nodig. Binnen een programmatische aanpak worden concrete projecten op de werkvloer gestimuleerd. Betrokkenheid van de lijnorganisatie is hierbij essentieel. Co-creatie is bij deze projecten een belangrijk uitgangspunt: indien relevant worden van meet af aan partners (bv patiënten/eerwijzers/zorgverzekeraars) bij de projecten betrokken. Co-creatie op programmaniveau vraagt betrokkenheid van patiënten-organisaties/Cliëntenraad.
• Er wordt actief gezocht naar, en samengewerkt met, partners buiten het LUMC voor overkoepelende projecten en het delen van kennis en bouwstenen.

Inhoudelijke prioriteiten worden langs 3 lijnen geformuleerd:
1. (faciliteren van het) omgaan met informatie door de patiënt; communicatie patiënt-zorgverlener-LUMC
2. Patiëntparticipatie: van educatie tot gedeelde besluitvorming
3. Informatie-uitwisseling tussen zorgpartners binnen en buiten het LUMC

Download het document hieronder voor een volledige overzicht van de visie.

Documenten

eHealth visie LUMC