Maastricht UMC+

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen die vragen om een nieuwe manier van denken. Om de zorg goed en betaalbaar te houden, moeten we de zorg anders gaan inrichten. Zorginnovatie is essentieel voor duurzame, flexibele en betaalbare zorg in de toekomst, die gericht is op de individuele patiënt. Digitale zorg, ook wel eHealth genoemd, is daar een onderdeel van.

In maart 2015 hebben we binnen het Maastricht UMC+ twee ziekenhuis brede workshops gehouden rondom het thema “digitale ziekenhuis” met focus op patiëntgerichte ICT. Daaruit kwamen drie hoofdthema’s: preventie, een gezondheidsportaal (met dossierinzage, telemonitoring en shared decision making) en e-services voor customer relationship management (bijv. online afspraken maken en beeldbellen).

Deze thema’s zijn verder uitgewerkt onder coördinatie van de stuurgroep eHealth middels aparte brainstormsessies. Dit met aansluiting bij andere programma’s zoals poli van de toekomst, beddenhuis van de toekomst, operational excellence, research IT en data center. Ook is er expliciete aandacht geschonken aan de samenwerking met de Universiteit Maastricht, in het bijzonder de Faculty of Health, Medicine and Life sciences (FHML). Aansluitend bij de strategie van het Maastricht UMC+ richting 2020, namelijk “Gezond Leven”, is de samenvatting van onze strategie eHealth als volgt:

Gezond leven doen we samen met heel ons hart en ZieL door preventie, bereikbaarheid, zorg op afstand, samen beter beslissen, en openheid.

Dit document licht deze strategie verder toe, benoemt de raakvlakken met andere programma’s binnen het Maastricht UMC+, als ook de toepassingen voor onderzoek en onderwijs. Tevens voorziet dit document in een begroting om het voorgestelde programma te realiseren.

Het fundament onder deze strategie is het systematisch ondersteunen van innovatie. Daarvoor richten we een apart e-lab in om zorgverleners en betrokkenen te faciliteren. Bij innovatie hoort evaluatie.

Het vereist een serieuze inspanning om dit programma de komende jaren gerealiseerd te krijgen. We moeten nu beginnen.

Namens de stuurgroep eHealth,
Pieter Kubben en Frits van Merode

Download het document hieronder voor een volledige overzicht van de visie.

Documenten

eHealth visie MUMC