UMC Utrecht

De gezondheidszorg is in beweging en de manier van zorg verlenen verandert. Samen met onze patiënten en ketenpartners zoeken wij naar antwoorden op eigentijdse vragen zoals:

Hoe kan de patiënt meer ‘in control’ komen?
Hoe Zelf-management faciliteren voor die patiënten, die dat willen /nodig hebben?
Wat is de meerwaarde van onze gezamenlijke inspanningen
    
o Effectiever, betere uitkomst?
    
o Betere service, lagere kosten?
Welke plek wordt ons – als zorgaanbieder- gegund in het netwerk van de patiënt?

Samen met patiënten hebben wij geconcludeerd dat een nieuwe manier van zorg verlenen nodig is, met meer mogelijkheden voor zelfsturing door de patiënt zelf, in combinatie met zorg verlenen op het moment dat het werkelijk nodig of gewenst is, persoonsgericht en gerealiseerd door betere afstemming tussen de zorgverleners onderling. De komende jaren zal het UMC Utrecht e-Health technieken inzetten om hieraan invulling te geven.

Deze visie is afgestemd en in lijn met het beleid en de strategische thema’s die de Raad van Bestuur heeft vastgesteld.

Doelstelling
Komen tot een duurzame, nieuwe manier van zorg verlenen (in jargon: het creëren van een “Zorgcontinuum”).

Het beoogde projectresultaat:
1. Een werkend zorgcontinuüm voor 1000+ patiënten
2. Vaststellen van mogelijkheden en randvoorwaarden voor verdere opschaling

De afbakening (scope) van het projectresultaat
In de pilotfase is een methode ontwikkeld en geïmplementeerd die een bijdrage aan het zorgcontinuüm levert. Vervolgens zal deze werkende methodiek duurzaam worden uitgerold bij grotere patiëntengroepen. De visie van het UMC Utrecht hierbij is dat in deze fase zeker gesteld moet worden dat verdere opschaling mogelijk wordt. De eerste opschaling vindt als volgt plaats.
1. Patiëntgroepen: Hypertensie, ALS, Jeugdreuma, Psychiatrie, Zwangerschap, Postoperatief
2. Proces: nazorg en begeleiding thuis, post-operatief (kliniek en thuis); niet: diagnose, en spoedeisend.
3. Meetinstrumenten: vragenlijsten, bloeddrukmeters, weegschalen, wearables voor vital signs e.a

Download het document hieronder voor een volledige overzicht van de visie.

Documenten

eHealth visie UMCU